Základní škola a Mateřská škola
Horní Benešov

Kritéria pro přijetí žáků do ŠD

Podmínky pro přijetí žáka do ŠD stanovuje ředitel školy na základě těchto kritérií: – písemná přihláška podaná zákonným zástupcem v řádném termínu – splnění kritéria pro přijímání dětí do ŠD do […]

VYHLÁŠENÍ VOLNÝCH DNÍ (ředitelské volno)

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v aktuálním znění a dle § 2 odst. […]

Přihlášení