PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI

1. stupeň ZŠ

Jméno Aprobace Funkce Třídnictví E-mail
Mgr. Blažková Daniela 1. stupeň učitelka 2. A blazkova.zshb@seznam.cz
Mgr. Janáková Dagmar 1. stupeň učitelka 3. B janakova.zshb@seznam.cz
Mgr. Kosťová Jana 1. stupeň učitelka 1. B kostova.zshb@seznam.cz
Mgr. Kozelková Ivona 1. stupeň učitelka 3. A kozelkova.zshb@seznam.cz
Mgr. Maňásková Veronika 1. stupeň učitelka 2. B manaskova.zshb@seznam.cz
Mgr. Melichárková Hana 1. stupeň učitelka 1. A melicharkova.zshb@seznam.cz
Mgr. Polok Martin, MBA 1. st., spec. p. učitel, speciální pedagog 5. A polok.zshb@seznam.cz
Mgr. Imrichová Jana 1. stupeň učitelka 4. tř. imrichova.zshb@seznam.cz
Mgr. Štefelová Veronika 1. stupeň učitelka 5. B stefelova.zshb@seznam.cz
Blažek Michal asistent pedagoga – 3. tř., 5. B blazek.zshb@seznam.cz
Míčková Martina asistent pedagoga – 4. tř. mickova.zshb@seznam.cz
Virágová Nikola asistent pedagoga – 4. tř., 5. B viragova.zshb@seznam.cz
Škurková Michaela asistent pedagoga – 1. B, 5. A michaela.skurkova@zshornibenesov.cz

2. stupeň ZŠ

Jméno Aprobace Funkce Třídnictví E-mail
Mgr. Žanda Zdeněk M – Z ředitel školy zanda.zshb@seznam.cz
Mgr. Krsková Eva 1. stupeň zástupce ředitele krskova.zshb@seznam.cz
Mgr. Dostálová Beata Ch – Př učitelka, prev. SPJ 8. B dostalova.zshb@seznam.cz
Ferreira Vitor Aj učitel – rodilý mluvčí
Bc. Chamrádová Martina Aj učitelka chamradova.zshb@seznam.cz
Mgr. Imrich Roman D – Z učitel 6. tř. imrich.zshb@seznam.cz
Mgr. Ivanovová Markéta M učitelka 8. A ivanovova.zshb@seznam.cz
Mgr. Jelínková Eva Čj – Vv učitelka 7. B jelinkova.zshb@seznam.cz
Mgr. Kupčíková Kateřina Nj – Vých. ke zdraví učitelka 9. tř. kupcikova.zshb@seznam.cz
PhDr. Semerová Jana Čj – Nj učitelka 7. A semerova.zshb@seznam.cz
Mgr. Petlach Marek Tv – Z učitel petlach.zshb@seznam.cz
Ing. Řepková Ingrid M – Pč učitelka, vých. poradce repkova.zshb@seznam.cz
Jančík Bohuslav asistent pedagoga – 1. A, 6. tř. jancik.zshb@seznam.cz
Bc. Poloková Alena Vychovatelství asistent pedagoga – 6. tř., 7. B polokova.zshb@seznam.cz
Mgr. Bley Helmut školní psycholog bley.zshb@seznam.cz

Školní družina

Jméno Funkce E-mail
Zahumenská Lenka vedoucí vychovatelka zahumenska.zshb@seznam.cz
Knapová Taťána vychovatelka knapova.zshb@seznam.cz
Šidliaková Anna vychovatelka sidliakova.zshb@seznam.cz

PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI ZŠ a ŠJ

Jméno Funkce E-mail
Kuchařová Lenka administrativní pracovníce kucharova.zshb@seznam.cz
Králová Lenka ekonomka, účetní kralova.zshb@seznam.cz
Lunkmossová Karla mzdová účetní karlalunkmossova@seznam.cz
Lichevníková Jana administrativní pracovnice lichevnikovaj.zshb@seznam.cz
Semerád Karel školník – údržbář, topič
Šindlerová Andrea uklízečka, školnice
Maderová Hana uklízečka
Gajdáčová Pavlína uklízečka
Jančálková Zdeňka vedoucí školní jídelny jancalkova.zshb@seznam.cz
Kocourek Ludvík vedoucí kuchař
Lesák Jaroslav kuchař
Pečírková Svatava pomocná kuchařka
Salátová Marcela pomocná kuchařka

PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI MŠ

Jméno Funkce E-mail
Drozdová Dagmar učitelka, malá třída drozdova.zshb@seznam.cz
Kubičíková Šárka učitelka, velká třída kubicikovas.zshb@seznam.cz
Herudková Hana učitelka, střední třída herudkova.zshb@seznam.cz
Rapušáková Barbora učitelka, velká třída rapusakova.zshb@seznam.cz
Vališová Jana učitelka, střední třída
Lakosová Markéta učitelka, malá třída lakosova.zshb@seznam.cz
Dankovičová Angelika asistent pedagoga fadrna.zshb@seznam.cz
Palová Michaela asistent pedagoga
Kalužová Gabriela chůva, dětská skupina
Klichová Ludmila chůva, dětská skupina
Náplavová Věra chůva

PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI MŠ

Jméno Funkce E-mail
Semerádová Jarmila uklízečka
Náplavová Věra uklízečka
Klichová Ludmila vedoucí školní jídelny klichova.zshb@seznam.cz
Duškevičová Jarmila kuchařka
Komárová Svatava vedoucí kuchařka