Základní škola a Mateřská škola
Horní Benešov

PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI

1. stupeň ZŠ

Jméno Aprobace Funkce Třídnictví E-mail
Mgr. Blažková Daniela 1. stupeň učitelka 3. A blazkova.zshb@seznam.cz
Hana Petrželová 1. stupeň učitelka 1. B petrzelova.zshb@seznam.cz
Mgr. Kosťová Jana 1. stupeň učitelka 2. B kostova.zshb@seznam.cz
Mgr. Kozelková Ivona 1. stupeň učitelka 4. A kozelkova.zshb@seznam.cz
Mgr. Maňásková Veronika 1. stupeň učitelka 1. A manaskova.zshb@seznam.cz
Mgr. Melichárková Hana 1. stupeň učitelka 2. A melicharkova.zshb@seznam.cz
Mgr. Polok Martin, MBA 1. st., spec. ped., Čj učitel, speciální pedagog, výchovný poradce 5. tř. polok.zshb@seznam.cz
Mgr. Imrichová Jana 1. stupeň učitelka 4. B imrichova.zshb@seznam.cz
Mgr. Štefelová Veronika 1. stupeň učitelka 3. B stefelova.zshb@seznam.cz
Blažek Michal asistent pedagoga – blazek.zshb@seznam.cz
Míčková Martina asistent pedagoga – mickova.zshb@seznam.cz
Virágová Nikola asistent pedagoga – viragova.zshb@seznam.cz
Škurková Michaela asistent pedagoga – michaela.skurkova@zshornibenesov.cz
Dankovičová Angelika asistent pedagoga – angela.dan@seznam.cz

2. stupeň ZŠ

Jméno Aprobace Funkce Třídnictví E-mail
Mgr. Žanda Zdeněk, MBA M – Z ředitel školy zanda.zshb@seznam.cz
Mgr. Krsková Eva 1. stupeň zástupce ředitele krskova.zshb@seznam.cz
Mgr. Dostálová Beata Ch – Př učitelka, prev. SPJ 9. B dostalova.zshb@seznam.cz
Ferreira Vitor Aj učitel – rodilý mluvčí ferreira.zshb@seznam.cz
Bc. Chamrádová Martina Aj učitelka chamradova.zshb@seznam.cz
Mgr. Imrich Roman D – Z učitel 7. tř. imrich.zshb@seznam.cz
Mgr. Ivanovová Markéta M učitelka 9. A ivanovova.zshb@seznam.cz
Mgr. Jelínková Eva Čj – Vv učitelka 8. B jelinkova.zshb@seznam.cz
Mgr. Kupčíková Kateřina Nj – Vých. ke zdraví učitelka, kariérní poradkyně 6. tř. kupcikova.zshb@seznam.cz
PhDr. Semerová Jana Čj – Nj učitelka 8. A semerova.zshb@seznam.cz
Mgr. Petlach Marek Tv – Z učitel petlach.zshb@seznam.cz
Mgr. Mecová Michaela Ikt – Aj učitelka
Jančík Bohuslav asistent pedagoga – jancik.zshb@seznam.cz
Bc. Poloková Alena Vychovatelství asistent pedagoga polokova.zshb@seznam.cz
Mgr. Bley Helmut školní psycholog bley.zshb@seznam.cz

Školní družina

Jméno Funkce E-mail
Zahumenská Lenka vedoucí vychovatelka zahumenska.zshb@seznam.cz
Knapová Taťána vychovatelka knapova.zshb@seznam.cz
Šidliaková Anna vychovatelka sidliakova.zshb@seznam.cz

PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI ZŠ a ŠJ

Jméno Funkce E-mail
Králová Lenka ekonomka, účetní kralova.zshb@seznam.cz
Lunkmossová Karla mzdová účetní karlalunkmossova@seznam.cz
Lichevníková Jana administrativní pracovnice lichevnikovaj.zshb@seznam.cz
Semerád Karel školník – údržbář, topič
Šindlerová Andrea uklízečka
Maderová Hana uklízečka
Gajdáčová Pavlína uklízečka
Jančálková Zdeňka vedoucí školní jídelny jancalkova.zshb@seznam.cz
Kocourek Ludvík vedoucí kuchař
Lesák Jaroslav kuchař
Pečírková Svatava pomocná kuchařka
Salátová Marcela pomocná kuchařka

PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI MŠ

Jméno Funkce E-mail
Drozdová Dagmar učitelka, čtvrtá třída drozdova.zshb@seznam.cz
Kubičíková Šárka učitelka, malá třída kubicikovas.zshb@seznam.cz
Herudková Hana učitelka, střední třída herudkova.zshb@seznam.cz
Mgr. Kynclová Lenka učitelka, velká třída, zástupce ředitele pro MŠ kynclova.zshb@seznam.cz
Škrášková Kateřina učitelka, velká třída
Paličková Silvie učitelka, malá třída
Palová Michaela asistent pedagoga, střední třída
Náplavová Věra chůva, malá třída
Mikušová Petra učitelka, čtvrtá třída
Bittmanová Adéla učitelka, střední třída

PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI MŠ

Jméno Funkce E-mail
Semerádová Jarmila uklízečka
Maderová Hana uklízečka
Klichová Ludmila vedoucí školní jídelny klichova.zshb@seznam.cz
Duškevičová Jarmila kuchařka
Komárová Svatava vedoucí kuchařka
Meinholdová Jana pomocná kuchařka

Přihlášení