Základní škola a Mateřská škola
Horní Benešov

5:30 – 7:30scházení dětí, ranní hry dle volby a přání dítěte
7:30 – 9:00didakticky cílené činnosti (zaměřené i spontánní), učení ve skupinách i individuálně
9:00 – 11:00pobyt venku se získáváním poznatků, hry na zahradě, volný pohyb
11:00 – 11:45hygiena, oběd, opakovací chvilky, shrnutí poznatků
11:45 – 16:00odpočinek, hra na hudební nástroj, pohádky, zábavné činnosti, svačina, hry, kroužky, rozcházení dětí

Přihlášení