Základní škola a Mateřská škola
Horní Benešov

Budova

Adresa:Školní 315 (bud. 1. stupně ZŠ) – 1. a 2. oddíl
793 12 Horní Benešov
Telefon:603 997 130
Adresa:Školní 568 (bud. ŠJ) – 3. oddíl
793 12 Horní Benešov
Telefon:739 228 507

Provozní doba

pondělí až čtvrtekod 6:00 do 8:00 a od 11:30 do 16:00
pátekod 6:00 do 8:00 a od 11:30 do 15:30
počet oddělení:3

 

Výběr školného ve školní družině

Počínaje školním rokem 2018/2019 dochází ke změně vybírání školného ve školní družině. Poplatek nyní bude v celkové výši 200 Kč za září až prosinec a 300 Kč za leden až červen. Vybírat se bude vždy v průběhu měsíce září a ledna.

V případě, že rodiče nezaplatí poplatky na dané období, nebude jejich dítě do ŠD přijato.

Kritéria pro přijetí žáků do ŠD

Podmínky pro přijetí žáka do ŠD stanovuje ředitel školy na základě těchto kritérií:

– písemná přihláška podaná zákonným zástupcem v řádném termínu

– splnění kritéria pro přijímání dětí do ŠD do výše stanovené kapacity volných míst

Nastane-li skutečnost, že zájem o přijetí žáka do ŠD je vyšší než umožňuje celková kapacita 90 dětí, jsou stanovena tato kritéria:

– přednostně se přijímají žáci 1., 2. a 3. třídy

– žáci dojíždějící

– žáci 4. a 5. třídy

– děti zaměstnaných zákonných zástupců

Z kapacitních důvodů nemusí být do ŠD zařazen:

– žák, jehož zákonný zástupce čerpá mateřskou nebo rodičovskou dovolenou

– žák, který soustavně nebo výrazně porušuje pravidla chování

– žák, jehož zákonní zástupci nezaplatili úplatu na částečnou úhradu neinvestičních nákladů

ŠD (školné ŠD)

Přihlášení