Základní škola a Mateřská škola
Horní Benešov

VYHLÁŠENÍ VOLNÝCH DNÍ (ředitelské volno)

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v aktuálním znění a dle § 2 odst. 5 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku Vám oznamuji udělení volných dní na dny 1. 9. 2022 a 2. 9. 2022. Volné dny uděluji z organizačních a technických důvodů.
V souladu s § 119 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon v aktuálním znění, nebude v těchto dnech žákům ZŠ umožněno stravování ve školní jídelně. V těchto dnech nebude zajištěn provoz školní družiny.

V případě dotazů kontaktujte ředitele školy.

Mgr. Zdeněk Žanda

Přihlášení