Základní škola a Mateřská škola
Horní Benešov

PRODEJ OBĚDŮ NA MĚSÍC ZÁŘÍ 2022 – ZMĚNA CEN STRAVNÉHO

Od 1. září 2022 dochází k navýšení cen stravného ve školní jídelně ZŠ.

Ceny za 1 oběd:
cizí strávníci – 110 Kč
žáci do 10 let věku – 36 Kč
žáci od 10 do 14 let věku – 38 Kč
žáci 15 let a více – 40 Kč

Vybírání stravného:
V úterý a ve středu 30. a 31. 8. 2022
vždy od 8.00 – 14.00 hodin
v kanceláři vedoucí školní jídelny (telefon: 554 748 017)

V těchto dnech je také možnost přihlašování nových strávníků a vyzvednutí variabilních symbolů pro platbu stravného na účet.

Přihlášení