Základní škola a Mateřská škola
Horní Benešov

Ceník stravného v MŠ

změna od 1. září 2024

všechny třídy56,- Kč na den
děti s odkladem školní docházky58,- Kč na den

 

Způsob hrazení stravného a školného v MŠ

a) v hotovosti – do 25. dne předcházejícího měsíce, u vedoucí školní jídelny MŠ v době od 7:00 do 11:00 hodin

b) bankovním převodem – na účet školy (číslo účtu 275717502/0300, variabilní symbol je číslo strávníka, evidované u vedoucí ŠJ MŠ).

Platbu proveďte nejpozději do 25. dne předcházejícího měsíce.

V případě nezaplacení poplatků za školné a stravné v řádném termínu, není možné přijmout dítě do školky k 1. dni neuhrazeného měsíce.

 

Změna odhlašování stravy od 1. 9. 2024

Rodiče mají možnost provést odhlášení:

                        – v pondělí vždy do 7:00 hodiny ranní

                        – na další dny vždy do 10:00 hodin předešlého dne

Pozor!

– první neodhlášený den je strava účtována za běžné stravné dle kategorie

– za další neodhlášené obědy Vám bude účtována cena stravy v plné výši, tj. běžné stravné dle kategorie + režijní náklady 70,- Kč, tj. 126.- Kč, příp. 128,- Kč.

 

Výdej stravy do jídlonosičů je od 12:00 – do 12:30 hodin.

 

Objednávání stravy prostřednictvím aplikace: Strava.cz

Přihlášení