Základní škola a Mateřská škola
Horní Benešov

Ceník stravného v MŠ

změna od 1. ledna 2024

všechny třídy48,- Kč na den
děti s odkladem školní docházky50,- Kč na den

 

Způsob hrazení stravného a školného v MŠ

a) v hotovosti – 25. den předcházejícího měsíce u vedoucí školní jídelny MŠ v době od 6:00 do 11:00 hodin, výběr bude vždy oznámen.
b) bankovním převodem – na účet školy (číslo účtu 275 717 502/0300, variabilní symbol je číslo strávníka, evidované u vedoucí ŠJ MŠ).
Platbu proveďte nejpozději do 25. předcházejícího měsíce.
V případě nezaplacení poplatků za školné a stravné v řádném termínu není možné přijmout dítě do školky k 1. dni neuhrazeného měsíce.

 

Změna odhlašování stravy od 1. 9. 2022 

Žádáme rodiče, aby si své děti v MŠ odhlašovali nejpozději den předem do 11. hodiny.
V případě onemocnění je možné stravu první den vyzvednout do jídlonosičů.
Nebude-li strava včas odhlášena, propadá a bude hrazena v plné výši 110,- Kč (cena potravin, provozní a mzdové náklady).

Možnosti odhlašování:
telefonicky: 734 204 994 od 7:00 do 11:00 hodin
e-mail: klichova.zshb@seznam.cz

Výdej stravy do jídlonosičů je od 12.00 do 12.30 hodin.

Objednávání stravy prostřednictvím aplikace strava.cz

Přihlášení