Základní škola a Mateřská škola
Horní Benešov

Zápis dětí do MŠ

Oficiální termín zatím není stanoven.

Aktuálně jsou ještě volná místa pro přijetí dětí do MŠ.

Máte-li zájem zapsat dítě do MŠ mimo termín zápisu, můžete tak učinit u Mgr. Lenky Kynclové, zástupkyně ředitele školy pro MŠ. Přineste sebou rodný list dítěte a nejlépe již vyplněné formuláře, které si můžete stáhnout na níže uvedených odkazech.

Formuláře k zápisu ke stažení

Žádost o příjetí dítěte do MŠ

GDPR formulář pro rodiče

Pověření k vyzvedávání dítěte

Přihláška do MŠ

Žádost o ukončení docházky do MŠ

Přihlášení