Základní škola a Mateřská škola
Horní Benešov

Zápis dětí do MŠ

Oficiální termín není stanoven.

Máte-li zájem zapsat dítě do MŠ mimo termín zápisu, můžete tak učinit u ředitele školy. Přineste sebou rodný list dítěte.

Přihlášení