Jídelna

Adresa:Školní 568,
793 12 Horní Benešov
Telefon:554 748 017 (od 6:00 – 14:00 hodin)

 

Zaměstnanci

Jančálková Zdeňkavedoucí školní jídelny
email:jancalkova.zshb@seznam.cz
Kocourek Ludvíkkuchař
Lesák Jaroslavkuchař
Salátová Marcelapomocná kuchařka
Pečírková Svatavapomocná kuchařka

 

Výdej obědů

Výdej obědů pro žáky a zaměstnance – od 11:45 do 13:45 hod

Výdej obědů do jídlonosičů  – od 11:30 do 12:00 hod

Výdej obědů pro cizí strávníky – od 11:30 do 12:00 hod

 

Ceník stravného

změna od 1. září 2022

žáci 7 – 10 let

36,- Kč za 1 oběd

žáci 11 – 14 let

38,- Kč za 1 oběd

žáci 15 a více let

40,- Kč za 1 oběd

cizí strávníci

110,- Kč za 1 oběd

Od 1. 9. 2016 přijímáme do školní jídelny v ZŠ i strávníky, kteří nejsou zaměstnanci školy, tzv. cizí strávníky.

Úhrada stravného

Stravné se hradí zálohově měsíc předem u vedoucí školní jídelny takto:

V hotovosti – 25. den předcházejícího měsíce

(V případě, že tento den připadne na den pracovního volna, provádí se úhrada stravného 23. nebo 24. daného měsíce.)
Hotovostní platba probíhá v době od 7.00 hod. – 11.00 hod, v odpoledních hodinách pak od 13.00 hod. – 14.30 hod.

Bankovním převodem – na účet školy – číslo účtu: 275 720 680/0300

Variabilní symbol strávníka – u vedoucí ŠJ

Platbu proveďte nejpozději do 25. daného měsíce.

Výdej stravy při nepřítomnosti žáka a odhlašování stravného

Je možný do přinesených čístých nádob (ne skleněných) pouze první den nepřítomnosti – nemoci.

Nebude-li strava řádně a včas odhlášena od druhého dne a další dny nepřítomnosti, bude účtována vyšší sazba, včetně provozních a mzdových nákladů, celková částka je nyní 110,- Kč

Více informací  – VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY (ke stažení)

PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ (ke stažení)

Přihláška ke stravování je povinná pro všechny strávníky. Vyplněnou vždy odevzdat vedoucí školní jídelny.