Jídelna

Adresa:Školní 568,
793 12 Horní Benešov
Telefon:554 748 017 (od 6:00 – 14:00 hodin)

 

Zaměstnanci

Jančálková Zdeňkavedoucí školní jídelny
email:jancalkova.zshb@seznam.cz
Kocourek Ludvíkvedoucí kuchař
Lesák Jaroslavkuchař
Salátová Marcelapomocná kuchařka
Pečírková Svatavapomocná kuchařka

 

Výdej obědů

pondělí až pátek od 11:45 do 13:45 hodin

 

Ceník stravného

změna od 1. září 2022

žáci 7 – 10 let

36,- Kč za 1 oběd

žáci 11 – 14 let

38,- Kč za 1 oběd

žáci 15 a více let

40,- Kč za 1 oběd

cizí strávníci

110,- Kč za 1 oběd

Od 1. 9. 2016 přijámáme do školní jídelny v ZŠ i strávníky, kteří nejsou zaměstnanci školy, tzv. cizí strávníky.

Úhrada stravného

Stravné se hradí zálohově měsíc předem u vedoucí školní jídelny takto:

V hotovosti – 25. den předcházejícího měsíce

(V případě, že tento den připadne na den pracovního volna, provádí se úhrada stravného 24., případně 23. daného měsíce.
Hotovostní platba probíhá v době od 7.00 hod. – 11.00 hod, v odpoledních hodinách pak od 14.00 hod. – 15.30 hod.

Bankovním převodem – na účet školy (číslo účtu: 275 720 680/0300, variabilní symbol je číslo strávníka, evidované u vedoucí ŠJ), platbu proveďte nejpozději do 25. daného měsíce.