Základní škola a Mateřská škola
Horní Benešov

Jídelna

Adresa:Školní 568,
793 12 Horní Benešov
Telefon:554 748 017 (od 6:00 – 14:00 hodin)

 

Zaměstnanci

Jančálková Zdeňkavedoucí školní jídelny
email:jancalkova.zshb@seznam.cz
Kocourek Ludvíkkuchař
Lesák Jaroslavkuchař
Salátová Marcelapomocná kuchařka
Pečírková Svatavapomocná kuchařka

 

Výdej obědů

Výdej obědů pro žáky a zaměstnance – od 11:45 do 13:45 hod

Výdej obědů do jídlonosičů  – od 11:30 do 12:00 hod

Výdej obědů pro cizí strávníky – od 11:30 do 12:00 hod

 

Ceník stravného

změna od 1. ledna 2024

žáci 7 – 10 let

38,- Kč za 1 oběd

žáci 11 – 14 let

40,- Kč za 1 oběd

žáci 15 a více let

42,- Kč za 1 oběd

cizí strávníci

110,- Kč za 1 oběd

Od 1. 9. 2016 přijímáme do školní jídelny v ZŠ i strávníky, kteří nejsou zaměstnanci školy, tzv. cizí strávníky.

Úhrada stravného

Stravné se hradí zálohově měsíc předem u vedoucí školní jídelny takto:

V hotovosti – 25. den předcházejícího měsíce

(V případě, že tento den připadne na den pracovního volna, provádí se úhrada stravného 23. nebo 24. daného měsíce.)
Hotovostní platba probíhá v době od 7.00 hod. – 11.00 hod, v odpoledních hodinách pak od 13.00 hod. – 14.30 hod.

Bankovním převodem – na účet školy – číslo účtu: 275 720 680/0300

Variabilní symbol strávníka – u vedoucí ŠJ

Platbu proveďte nejpozději do 25. daného měsíce.

Výdej stravy při nepřítomnosti žáka a odhlašování stravného

Je možný do přinesených čístých nádob (ne skleněných) pouze první den nepřítomnosti – nemoci.

Nebude-li strava řádně a včas odhlášena od druhého dne a další dny nepřítomnosti, bude účtována vyšší sazba, včetně provozních a mzdových nákladů, celková částka je nyní 110,- Kč

Více informací  – VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY (ke stažení)

PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ (ke stažení)

Přihláška ke stravování je povinná pro všechny strávníky. Vyplněnou vždy odevzdat vedoucí školní jídelny.

Objednávání stravy prostřednictvím aplikace strava.cz

Přihlášení