Základní škola a Mateřská škola
Horní Benešov

Kritéria pro přijetí žáků do ŠD

Podmínky pro přijetí žáka do ŠD stanovuje ředitel školy na základě těchto kritérií:

– písemná přihláška podaná zákonným zástupcem v řádném termínu

– splnění kritéria pro přijímání dětí do ŠD do výše stanovené kapacity volných míst

Nastane-li skutečnost, že zájem o přijetí žáka do ŠD je vyšší než umožňuje celková kapacita 90 dětí, jsou stanovena tato kritéria:

– přednostně se přijímají žáci 1., 2. a 3. třídy

– žáci dojíždějící

– žáci 4. a 5. třídy

– děti zaměstnaných zákonných zástupců

Z kapacitních důvodů nemusí být do ŠD zařazen:

– žák, jehož zákonný zástupce čerpá mateřskou nebo rodičovskou dovolenou

– žák, který soustavně nebo výrazně porušuje pravidla chování

– žák, jehož zákonní zástupci nezaplatili úplatu na částečnou úhradu neinvestičních nákladů

   ŠD (školné ŠD)

Přihlášení