Základní škola a Mateřská škola
Horní Benešov

Budova 2. stupně, Školní 338, 793 12 Horní Benešov

Ředitel: Mgr. Zdeněk Žanda, MBA554 719 296od 7:00 – 15:00
 775 318 429 
 zanda.zshb@seznam.cz 
 zshb@seznam.cz 
Zástupce ředitele: Mgr. Eva Krsková739 206 429
od 7:00 – 15:00
 krskova.zshb@seznam.cz 
Výchovný poradce: Mgr. Martin Polok, MBA732 782 829
 
 polok.zshb@seznam.cz 
Kariérní poradce: Mgr. Kateřina Kupčíková732 782 829
 
 kupcikova.zshb@seznam.cz 
Ekonomka: Lenka Králová554 719 295od 8:00 – 12:00
 kralova.zshb@seznam.cz 
Mzdová účetní: Karla Lunkmossová605 753 204; 603 828 954dle domluvy
 554 748 015 
 karlalunkmossova@seznam.cz 
Administrativa: Jana Lichevníková554 719 295 
 lichevnikovaj.zshb@seznam.cz 
Sborovna 2. stupeň:732 782 829od 7:00 – 13:30

 

Budova 1. stupně, Školní 315, 793 12 Horní Benešov

Sborovna:603 997 130od 7:30 – 13:00
Školní družina 1. a 2. oddíl:603 997 130
od 6:00 – 16:00

 

Školní jídelna, Školní 568, 793 12 Horní Benešov

Vedoucí jídelny: Zdeňka Jančálková554 748 017od 6:00 – 14:00
Školní družina 3. oddíl:739 228 507
od 12:30 – 15:00

 

Mateřská škola, Nerudova 512, 793 12 Horní Benešov

Budova MŠ:554 748 019od 6:00 – 16:00
Zástupce ředitele pro MŠ: Mgr. Lenka Kynclová604 913 477
od 7:00 – 15:00
Vedoucí školní jídelny v MŠ: Ludmila Klichová734 204 994od 7:00 – 10:15

Přihlášení