Základní škola a Mateřská škola
Horní Benešov

Přehlídka draků nad Horním Benešovem

Za nádherného počasí babího léta proběhla v neděli 17. 9. 2023 na novém fotbalovém hřišti tradiční „ Drakiáda “, pořádaná jako každoročně školní družinou při ZŠ a MŠ Horní Benešov. […]

Vyhlášení volného dne (ředitelské volno)

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v aktuálním znění a dle § 2 odst. […]

Přihlášení