Základní škola a Mateřská škola
Horní Benešov

Přehlídka draků nad Horním Benešovem

Za nádherného počasí babího léta proběhla v neděli 17. 9. 2023 na novém fotbalovém hřišti tradiční „ Drakiáda “, pořádaná jako každoročně školní družinou při ZŠ a MŠ Horní Benešov. Během chvíle se hřiště zaplnilo spoustou závodníků, kteří dorazili se svými draky rozličných tvarů, materiálů a velikostí. Počasí bylo letos opravdu ukázkové,  bylo příjemné teplo, svítilo sluníčko a hlavně se dostavil tolik potřebný vítr.

Při příchodu dostaly všechny děti malé občerstvení a pamětní list, jako vzpomínku na dnešní „Drakiádu“. Každý soutěžící si taky mohl vybrat drobnou odměnu ze sponzorských dárků. Po zápisu do soutěže jsme všechny zúčastněné srdečně přivítali a společným pokřikem 3-2-1 START závod zahájili. Každý drak si našel v oblacích své místo, o které někteří draci urputně bojovali, a bohužel někdy došlo i k nepříjemnému zamotání draků do sebe.

Po usilovném létání byli z oblohy stáhnuti nejdříve vlastnoručně vyrobení draci a proběhlo jejich vyhodnocení. Chvíli potom oblohu opustili i ostatní draci, abychom mohli ocenit i nejlépe a nejvýše létající „účastníky“. Pěkné počasí se postaralo o to, že se letos závodu zúčastnilo celkem 55 draků, z toho 15 vlastnoručně vyrobených.

A jak to nakonec dopadlo?

Vzhled draka

 1. Dobešová Josefína a Františka
 2. Kretová Adéla
 3. Janák Jan
 4. Knapová Amálie
 5. Kozelková Karolína
 6. Jadrníčková Emma
 7. Valkoš Vojtěch
 8. Dusík Jaroslav

Let draka

 1. Kvasnovský Tomáš
 2. Semerád Josef
 3. Pícha Matěj
 4. Křenková Zuzana
 5. Orság Zdeněk
 6. Novák Kryštof a Tadeáš
 7. Kosíková Tereza
 8. Píchová Johana

Pochvalu zaslouží i rodinní příslušníci, kteří dětem trpělivě pomáhali dostat draky do vzduchu.

Chceme touto cestou poděkovat všem, kteří nám letos finančně přispěli a podpořili vydařený průběh Drakiády a těmi sponzory byly následující organizace: SRPDŠ, Školská a kulturní komise při Městském úřadu Horní Benešov, VZP Bruntál paní Polášková, pan Ladislav Kret, firma Relax paní Skácelová a prodejna TUTY paní Kuková. Moc všem děkujeme!

Poděkování patří paní Dobešové a Křenkové, které za SRPDŠ ochotně obsluhovaly bufet s občerstvením a také správci sportoviště paní Kocourkové.

Děkujeme všem soutěžícím i jejich rodinným příslušníkům za hojnou účast a těšíme se na setkání v příštím ročníku Drakiády.

Vychovatelky školní družiny

Spousta fotek zde (fotogalerie Rajče)

Přihlášení