Základní škola a Mateřská škola
Horní Benešov

Vyhlášení volného dne (ředitelské volno)

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v aktuálním znění a dle § 2 odst. 5 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku Vám oznamuji udělení volného dne na den 29. 9. 2023.

Volný den uděluji z organizačních důvodů.

V souladu s § 119 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon v aktuálním znění, nebude v tento den žákům ZŠ umožněno stravování ve školní jídelně. V tento den nebude zajištěn provoz školní družiny.

Mgr. Zdeněk Žanda, ředitel školy

Přihlášení