Základní škola a Mateřská škola
Horní Benešov

Zánik dětské skupiny při ZŠ v Horním Benešově

Vážení rodiče,
k 31. 12. 2023 dojde k zániku dětské skupiny při Základní škole v Horním Benešově. Všem, kteří se podíleli na jejím provozu, bych chtěl touto cestou poděkovat za jejich práci.
Od 1. 1. 2024 zároveň dochází ke vzniku 4 třídy mateřské školy. Pro všechny děti a jejich rodiče vše zůstává stejné a nedochází k žádné změně.
Mgr. Zdeněk Žanda, MBA, ředitel školy

Přihlášení