Základní škola a Mateřská škola
Horní Benešov

Výuka angličtiny v nové podobě

Tandemová  či párová výuka je jedna z forem výuky, při které se na vyučovací hodině podílejí dva učitelé. V našem případě půjde o výuku anglického jazyka, kdy budou společně v hodinách působit učitel angličtiny a rodilý mluvčí pan Vitor Ferreira.

Tento způsob výuky měl svou premiéru 1.února 2023, zahájili jsme takto netradičně 2. pololetí letošního školního roku.

Přihlášení