Základní škola a Mateřská škola
Horní Benešov

Ukončení sbírky a předání finančního daru

Dne 30. listopadu 2023 byla ukončena veřejná sbírka pro SAGAPO, kterou organizoval Nadační fond Pavla Novotného a kterému ze srdce tímto DĚKUJEME za pomoc. Sbírka probíhala od 6. 10. – 30. 11. 2023 a jsme s dětmi neskutečně vděční, že se nám, díky vám všem, kteří jste sbírku podpořili, podařilo vybrat nádhernou částku 11.374,- Kč! Tato částka byla  Nadačním fondem pana Pavla Novotného dofinancována o 3.626,- Kč a ve středu 20. 11. 2023 děti ze 3. oddílu školní družiny osobně předaly finanční dar v hodnotě 15.000,- Kč  panu řediteli SAGAPA, panu Konečnému. Za vybrané peníze budou zakoupeny vyvýšené  zahradní truhlíky pro imobilní klienty SAGAPA, pro které je práce z invalidního vozíčku na zahrádce nemožná.  Tímto bychom rádi poděkovali všem laskavým lidem, kteří i v dnešní době dokáží pomáhat druhým.  DĚKUJEME!

Krásné svátky a mnoho zdraví v novém roce přejí děti ze 3. odd. ŠD s paní vychovatelkou.

Přihlášení