Základní škola a Mateřská škola
Horní Benešov

Třída roku

 Po celý školní rok probíhá na 2. stupni naší základní školy soutěž mezi třídami s názvem „Třída roku“. Jednotlivé třídy sbírají body za uklizenou šatnu, účast ve vědomostních a sportovních soutěžích, za pomoc při akcích SRPDŠ apod.

V letošním školním roce vyhrála soutěž třída 8. B, které SRPDŠ při ZŠ věnovala finanční odměnu v hodnotě 500 Kč na žáka. Uvedenou částku mohou žáci použít na společnou akci či výlet.

Přihlášení