Základní škola a Mateřská škola
Horní Benešov

Světový den autismu

Celý svět každoročně 2. dubna vyjadřuje svou podporu lidem postiženým autismem.

Tento den je ve znamení modré barvy (barvy komunikace), symbolu podpory porozumění a respektu k těmto lidem. 

Někteří naši žáci se přidali a oblékli se proto do modrých barev.

Co je autismus?

Jedná se o poruchu  vývoje sociální interakce a komunikace. Jde o vrozenou odlišnost ve vývoji a fungování mozku, která způsobuje, že dítě se chová a myslí jinak než jeho vrstevníci. Má potíže v komunikaci, nedokáže adekvátně reagovat na běžné situace. Na druhou stranu v některých oblastech mohou lidé s autismem výrazně převyšovat ostatní, třeba v matematice, jazycích nebo umění.

Přihlášení