Základní škola a Mateřská škola
Horní Benešov

Soutěž v jazyce německém

V Moravské Ostravě ve Středisku volného času se 26. 3. 2024 konalo krajské kolo Soutěže v jazyce německém, kde se sešli vítězové okresních kol z Moravskoslezského kraje.

Náš okres a tudíž i naši školu v krajském městě ve 2. kagorii  (žáci 8. a 9. ročníků) reprezentoval – a to velmi úspěšně- žák  9. A  Fabiano Speranza, který svými znalostmi vydobyl  1. místo a postoupil tak do kola ústředního. To by se mělo konat na konci května.

Přihlášení