Základní škola a Mateřská škola
Horní Benešov

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023

Zahájení školního roku

9:00 – slavnostní zahájení školního roku 2022/2023 – travnaté hřiště u školy

9:30 – 10:30 – setkání rodičů prvňáčků s třídními učiteli – budova 1. stupně

9:30 – 12:00 – provoz školní družiny

11:00 – 13:00 – výdej obědů

Mgr. Zdeněk Žanda, MBA – ředitel školy

Přihlášení