Základní škola a Mateřská škola
Horní Benešov

Školní kolo Olympiády v českém jazyce

Olympiáda v českém jazyce je předmětová soutěž z českého jazyka pro žáky základních a středních škol, jejímž cílem je umožnit žákům porovnat úroveň vlastního jazykového a slohového projevu s ostatními, popř. motivovat je tak k dalšímu odbornému růstu. Letos se konal již 49. ročník této soutěže

Účast v soutěži je dobrovolná. Zadané úkoly řeší soutěžící samostatně pod dohledem pedagoga. Zadání je rozděleno do dvou částí (gramatika: 60 minut a sloh: 60 minut).

Naše škola se připojila k ostatním školám v pátek 2. 12. 2022 a do soutěže se přihlásilo celkem 19 žáků z 8. a, 8. b a 9. třídy. Původně bylo přihlášených zájemců více, ale neočekávaná onemocnění počet soutěžících značně snížila.

Úkoly byly docela těžké, většina žáků měla s řešením jednotlivých úkolů potíže. Slohový úkol vypadal jednoduše, ale posuďte sami, zda byste věděli, jak na něj. Téma znělo „Na listopadu se mi líbí/nelíbí… „Slohový útvar byl volný, téma měli žáci zpracovat formou prózy. Doporučená délka textu byla 200 – 300 slov.

Ale přes všechna jazyková úskalí se našli i velmi šikovní řešitelé, které vyšleme  do okresního kola (pokud se bude konat po záštitou SVČ Krnov), ale stále čekáme na termín.

O koho se jedná?

Nejlepší řešitelkou Olympiády v českém jazyce je Lucie Machů, na druhém místě se umístil Adam Chlup a těsně za ním skončil Jáchym Šlapák.

Všichni úspěšní soutěžící jsou žáky 9. třídy.

Přihlášení