Základní škola a Mateřská škola
Horní Benešov

Školní fórum Národní sítě Zdravých měst

Školní fórum dalo prostor k vyjádření žákům základních škol

Jednu z možností, jak mohou žáci ovlivnit prostředí své školy i města, ve kterém žijí, představuje tzv. školní fórum, jehož smyslem je zapojení žáků 5. až 9. tříd do aktivního plánování života ve škole i ve městě.

Školní fórum je součástí projektu nazvaného „Národní síť Zdravých měst České republiky“, do něhož se město Horní Benešov zapojilo.

V úterý 20. 9. 2022 se v kongresovém sále sešli zástupci jednotlivých tříd s panem Mgr. Petrem Hermannem, který přijel z Litoměřic, aby nás do celého projektu zasvětil a všech 34 dětí bylo během akce rozděleno do skupin, v nichž se společně zamýšleli nad tím, co považují ve škole a ve městě za pozitivní, ale také co jim připadá jako problém či nedostatek.

Své nápady a názory žáci následně prezentovali před svými spolužáky a dospělými, kteří školské fórum koordinovali. Každá skupina ze svých návrhů zároveň vybrala dva, které se staly součástí závěrečné ankety a širšího hlasování.

Děti z naší základní školy hodnotily v prostředí školy za velmi kladné skvělé obědy ze školní jídelny (i když by měly rády na výběr alespoň ze dvou jídel), mají rády školní akce a výlety, pochvalují si nové učebny, za nedostačující považují například prostor šaten či chybějící bufet,

 Mezi návrhy týkajícími se města pak žáci uvedli například chybějící kino, postrádají ve městě kavárnu či cukrárnu, nelíbí se jim např. zanedbaný prostor parků, rádi by vylepšili prostor autobusového nádraží, a ocenili by více akcí ve městě. Za výborné počiny města považovali účastníci školního fóra především výstavbu nového lékařského střediska, nově vybudované chodníky, líbí se jim každoroční předvánoční akce ve městě, jsou rádi, že ve městě funguje knihovna apod.

K jednotlivým nápadům se vyjádřili ředitel školy Mgr. Zdeněk Žanda i starosta města Ing. Pavel König. Oba přítomným dětem vysvětlili, co by se z jejich nápadů dalo v budoucnu uskutečnit, co je nereálné, na čem se již pracuje apod.

Náměty, které z veřejného fóra vyplynuly, představují důležitou zpětnou vazbu mladých nejen ke škole, ale i k místní samosprávě. 

Více fotografií zde

Přihlášení