Základní škola a Mateřská škola
Horní Benešov

Prvňáčci na návštěvě v Denním stacionáři v Bruntále

V pondělí 12. 12. naši prvňáčci navštívili Denní stacionář v Bruntále, kde si místní sociální pracovnice připravily pro své klienty a děti společný program. Nejprve se všechny babičky spolu s dětmi navzájem představily a krásně si zazpívaly. Jedna třída šla do jiné místnosti s části babiček tvořit. Jejich vzájemnou spoluprací zvládly vyrobit lampičku na svíčku (ubrouskovou metodou) a vánoční přáníčko (s přírodním materiálem). Druhá třída mezitím hrála s babičkami a dědečkem hry, např. obrázkové bingo, slovní fotbal a Kdo jsem? Po svačince se děti vystřídaly. Dopoledne strávené ve stacionáři bylo moc příjemné pro všechny zúčastněné. Toto mezigenerační setkání má pro děti i staré lidi velký význam, co se týká pozorování, navazování vzájemných vztahů, pochopení, naslouchání, tolerance a poznání rozdílných životních etap člověka. Chtěli bychom tímto moc poděkovat paní Leničce Musilové a jejím kolegyním za krásně připravený program. Těšíme se na další spolupráci. 

Paní učitelky Jana a Hanka, asistenti Míša a Bob a prvňáčci. 

Přihlášení