Základní škola a Mateřská škola
Horní Benešov

Příprava na přijímací řízení

Přijímací zkouška je připravována státní příspěvkovou organizací CERMAT a je stejná pro všechny typy středních škol.

Jednotná přijímací zkouška na střední školu se skládá ze dvou písemných testů: z českého jazyka a literatury a z matematiky

Na naší škole probíhá v současné době intenzivní příprava žáků 9. ročníku na přijímací zkoušky na střední školy. Kromě matematického kroužku, který „funguje“ již od října  zahájil činnost i kroužek z českého jazyka.

Účast žáků je dobrovolná a probíhá v jejich volném čase.

Věříme, že odpovědná příprava jednotlivých žáků přinese své ovoce a v dubnu se jim u zkoušek bude dařit.

Přihlášení