Základní škola a Mateřská škola
Horní Benešov

Pozvánka na akci Dlabání dýní, veřejná sbírka – poděkování

Rádi bychom poděkovali za umožnění vyhlášení veřejné sbírky na Dni sociálních služeb dne 6. 10., jejíž celý výtěžek podpoří zakoupení zahradních truhlíků pro obyvatele se zdravotním postižením SAGAPO v našem městě. Také DĚKUJEME  všem lidem, kteří přišli a přispěli do této sbírky, ať už u vstupu jako dobrovolné vstupné, a nebo zakoupením výrobku z našeho tvoření v družině. Touto cestou bychom chtěli s dětmi poděkovat paní Rakové za možnost nabídnout v prodeji také její krásné výrobky, díky kterým jsme na této akci získali pro sbírku více korunek.

Dne 20. října od 14:00 hod. vás srdečně zveme do sportovní haly v Horním Benešově, kde se připojíme k akci pořádané Městským informačním centrem a knihovnou  Horní Benešov, ve spolupráci se SRPDŠ: Dlabání dýní. Také zde budete mít možnost přispět do kasičky  veřejné sbírky a to zakoupením výrobků dětí ze školní družiny. 

Těší se na vás a s velkým DÍKY děti a paní vychovatelka ze ŠD 3. odd. 🙂

Přihlášení