Základní škola a Mateřská škola
Horní Benešov

Olympijské dny 2023

Aktualizace 22. 6. 2023

Tradiční sportovní olympiáda se letos koná od úterý 20. 6. do čtvrtka 22. 6.

První den byl ve znamení atletického čtyřboje -– žáci od 6. do 9. třídy běželi na atletickém stadionu na čas 60 metrů, na pískovišti skákali do dálky, na fotbalovém hřišti následoval hod míčkem a nakonec běželi na fotbalovém stadionu tři kola, což bylo 1000 m.

Druhý olympijský den na 2. stupni začal ve středu ráno 21. 6. 2023 pro 6. třídu a 7. A a 7. B ve sportovní hale pálkovanou, mladší žáci pak pokračovali v malé tělocvičně stavěním věže z dřevěných kostek.

Osmáci a deváťáci zatím na atletickém stadionu bojovali o vítězství ve fotbale. Ve druhé části dne si starší žáci s mladšími vyměnili stanoviště a nakonec se všichni sešli v budově dolní školy, kde se další aktivitou stala strategická hra Piškvorky.

V mezičase ještě všichni házeli míčkem do panelu s předem připravenými otvory.

Třetí den naší školní olympiády – ve čtvrtek 22. 6.- se utkali mladší žáci ve sportovní hale v přehazované, poté se přesunuli na kuželnu, kde se rovněž snažili získat co nejvíce bodů. Starší žáci bojovali mezi sebou v opačném pořadí – nejprve kuželna, poté přehazovaná.

Poté se všichni přesunuli do školy, kde bylo nutno zapojit mozkové závity a řešit po družstvech sudoku.

Přihlášení