Základní škola a Mateřská škola
Horní Benešov

Olympijské dny 1. stupeň ZŠ

Ve dnech 20. – 22. 6. se školní olympiády zúčastnily také děti z 1. stupně.  Vytvořila se smíšená družstva, ve kterých byli kapitány páťáci a dohlíželi na zbytek družstva, které tvořili prvňáci, druháci, třeťáci i čtvrťáci. Každý tým měl svoji barvu, za kterou soutěžil.  

První den, po slavnostním zahájení, vyrazili závodníci do Luhů, kde zdolávali v běhu prudký kopec. Po krátkém vydechnutí se vydali na fotbalové hřiště, kde se utkali v přetahované. Ta probíhala souběžně s kuželkami. Druhý den byl ve znamení atletických disciplín. Jednotlivci z barevných týmů si zaskákali do dálky, zaběhali sprint na 50 metrů, zaházeli do dálky míčkem a zaběhli vytrvalostní běh na atletickém oválu. Třetí den se děti vrátily do třídních kolektivů. Za svoji třídu se mladší žáci utkali ve vybíjené a straší žáci v přehazované.

Po celé dny krásně vyšlo počasí a všechny zúčastněné děti tímto chválíme za jejich píli, bojovnost a soudržnost v týmu

Učitelé a asistenti z 1. stupně

                                                                                                                               

Přihlášení