Základní škola a Mateřská škola
Horní Benešov

Nabídka letních příměstských táborů Horní Benešov 2023

Přihlašovat se můžete přes on-line přihlášku, která bude zveřejněna na webových stránkách a facebookových stránkách ZŠ Horní Benešov od pondělí 15. 5. 2023.

Pro přihlášení Vašeho dítěte na Vámi vybraný tábor bude rozhodující pořadí přijetí Vaší přihlášky,  kapacity jsou omezeny, na druhý tábor bude dítě zapsáno jako náhradník a přijato pouze v případě nenaplnění kapacity.

Termín vyplňování a odeslání přihlášek je do 31. 5. 2023.

 

Přihlášení