Základní škola a Mateřská škola
Horní Benešov

Letošní rok v družince se smajlíky :-)

Družinkou nás letos po celý školní rok provázel SMAJLÍK. Prožili jsme s ním spoustu hezkých chvil v podobě postřehových her, kvízů, soutěží, tance, zpěvu, diskuzí, sportovních aktivit, procvičování násobilky či pravopisu, posílení vztahů při skupinových činnostech a také nám pomáhal snadněji řešit aktuální problém, který během roku občas mezi dětmi nastal. Se smajlíkem se nám snadněji komunikovalo mezi sebou, lépe se nám otevírala různorodá témata k povídání v kruhu. 

V lednu jsme si udělali v naší družince krásný týdenní projekt ,,Ekologie, aneb každý dobrý skutek se počítá“ , který byl zaměřený na posílení vědomostí v této oblasti. S dětmi jsme si povídali o podstatě třídění odpadu, zopakovali jsme si barvy kontejnerů na tříděný odpad, povídali jsme si o planetě, jak ji chránit, co my jako lidé můžeme dělat jinak – lépe, aby byla naše planeta ,,zdravější“, jak se chovat v přírodě. Děti si ve skupinách vyzkoušely poskládat papírovou skládačku ,,rozbitá sklenice“, smajlík jim připravil na konci týdne ,,test na tříděný odpad“, kde si zpětně ověřil, jak moc byl tento týden užitečný! Všechny děti ho zvládly na výbornou 🙂 .

Od poloviny týdne jsme začali všichni intenzivně pracovat na plakátu k tomuto tématu, který jsme následně  vyvěsili na veřejnou nástěnku v budově jídelny.

Letos si děti vyzkoušely, kromě již zmíněného, také kreslení nohou či ústy, štafetovou malbu, která se jim nesmírně líbila, namalovaly moc krásné obrázky pro hasičský ples.

V jednom dubnovém týdnu jsme uspořádali v naší družince ,,pexesový turnaj“, po kterém všechny děti, které se chtěly zúčastnit, byly odměněny drobnou sladkou odměnou a ti nejšikovnější si odnesly drobnou cenu a diplom. 

Od konce března jsme pomalu začali nacvičovat vystoupení na letošní školní akci ,,I Benešov má své talenty“. Nebylo to vůbec snadné, protože nám do toho velmi často zasáhly bacily a nemoci. Nakonec se nám to povedlo a já jsem nesmírně vděčná všem dětem, které se chtěly do vystoupení zapojit! Bez vás bych to nezvládla!  Anuško, Tatianko, Klárko, Markétko, Zuzanko, Alžbětko, Adélko, Natálko, Ellenko, Ellenko, Kristiáne a Honzíku – DĚKUJI !

Věřím tomu, že jsme našim vystoupením 1. 6. 2023  předali ten důležitý odkaz, o kterém jsme si tolikrát společně povídali. Hned druhý den 2. 6. 2023  si náš smajlík pro děti připravil Den dětí, který byl rozdělen na dvě části, v té první děti usedly k ,,záhadné krabici“, která v sobě ukrývala různé předměty, které děti měly po hmatu a poslepu rozpoznat a zapsat. Dále bylo potřeba vyluštit legrační kvíz, kde jim vyšla hezká tajenka a nakonec jim smajlík zamotal písmenka v několika slovech a jejich úkolem bylo slova poskládat správně. Druhá část byla zaměřena na pohyb, takže jsme se přemístili na atletické hřiště a tam si zasportovali. Proplétání těl dětí, držících se za ruce obručí, štafetový běh, opičí dráha, míčové hry. Všechny děti si odnesly, díky finančnímu příspěvku od SRPDŠ, sladkou odměnu a od smajlíka získaly pochvalný list :-). SRPDŠ tímto ze srdce děkuji!

Na začátku roku smajlík vyhlásil dětem celoroční soutěž ve sbírání smajlíkových nálepek, kterou za 14 dní ukončíme a všechny snaživé děti odměníme 🙂

No a protože se blíží konec školního roku, tak mi dovolte poděkovat všem dětem za další hezký rok v družince.

Přeji vám i vašim rodinám hezké prázdniny, plné krásných zážitků bez karambolů a úrazů! Pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům ze školy i školky přejeme s dětmi hezký zbytek školního roku, krásné a slunečné léto a mnoho pevného zdraví!

Taťána Knapová, vychovatelka 3. oddílu ŠD

Přihlášení