Základní škola a Mateřská škola
Horní Benešov

Jaro s Malým písařem ve škole

Stalo se již tradicí, že si naši budoucí prvňáčci mohou alespoň trošku vyzkoušet, jaké to je být chvíli školákem. Letos jsme se s předškoláčky setkali čtyřikrát ve třídách 1. stupně naší školy. Každé setkání bylo tematicky zaměřeno tak, abychom zjistili, jak děti drží psací náčiní, jak se umí školáčci soustředit na práci, a také je seznamujeme se školním prostředím, které je od září uvítá. V prvním setkání jsme si hráli a psali s pohádkou, ve druhém velikonočním setkání si děti vyrobily kuřátko a vyzdobily kraslici, ve třetím jsme se ocitli na rozkvetlé louce a ve čtvrtém všichni trénovali ručičky za pomoci písničky. Děti byly moc šikovné a věříme, že k zápisu pak šly v pohodě do již známého prostředí.

Přihlášení