Základní škola a Mateřská škola
Horní Benešov

Informace pro rodiče vycházejících žáků

Zápisové lístky pro své děti si můžete vyzvednout od 27. 2. 2023 u výchovné poradkyně nebo u p. Kuchařové každý den do 15:00 hod

Po domluvě lze i v jiném termínu. Zápisový lístek si musí převzít zákonný zástupce proti podpisu, nelze jej dát žákům. 

Zápisový lístek odevzdáte až po přijetí vašeho dítěte na střední školu, na kterou bude chtít nastoupit.

Více informací na tomto odkazu >>

Přihlášení