Základní škola a Mateřská škola
Horní Benešov

Informace o energetickém nápoji PRIME, který s sebou nese rizika při konzumaci dětmi

Energetický nápoj PRIME se stává hitem už i mezi dětmi na 1. stupni ZŠ. O škodlivých dopadech na zdraví dětí se můžete dočíst na těchto odkazech:

Přihlášení