Základní škola a Mateřská škola
Horní Benešov

INDIVIDUÁLNÍ POHOVORY – (náhrada třídních schůzek) – info

Vážení rodiče,

na Základní škole Horní Benešov nově proběhnou v týdnu od 22. 4. 2024 do 25. 4. 2024

INDIVIDUÁLNÍ POHOVORY

se zákonnými zástupci. Jedná se o náhradu tradičních třídních schůzek. Po kliknutí na uvedený odkaz se můžete ke kterémukoli vyučujícímu objednat na určitý čas. Tento odkaz je zpřístupněn od pátku 19. 4. 2024 na webových stánkách školy. Na schůzku je vymezeno 10 minut. Pokud budete potřebovat více času, domluvte se s konkrétním vyučujícím předem. Nezapisujte se k jednomu vyučujícímu na více časových jednotek, vyučující si zařídí pro zájemce delší čas individuálně. Pokud chcete navštívit více vyučujících, vytvořte si časovou posloupnost u jednotlivých registrací. Lze se zapsat pouze na časy, které jsou zpřístupněny. V ostatních časech je vyučující již vytížen. Vyučující, kteří nebudou v daných termínech k dispozici, Vám rádi individuálně vyjdou vstříc v jiném termínu dle dohody. Stěžejním dnem zůstává pondělí, kdy budou učitelé k dispozici v době od 16.00 do 18:00. V ostatních dnech (úterý, středa, čtvrtek) to budou časy od 7:00 do 7:30 a od 13:00 do 15:00. Registrovat se na schůzku je nutné minimálně 24 hodin před termínem schůzky.

S registračním formulářem byste měli umět pracovat i ve svých mobilních telefonech, pokud máte nainstalovány potřebné aplikace. Práce přímo v počítači je zárukou úspěchu.

Účelem těchto pohovorů je snaha vyhnout se dlouhým čekacím dobám u některých vyučujících, mít zaručený prostor pro pohovor s vyučujícím, ale také příprava vyučujícího na příchod zákonného zástupce konkrétního žáka.

Pokud byste měli jakýkoli problém nebo potřebovali poradit, neváhejte mne kontaktovat.

S pozdravem

Mgr. Zdeněk Žanda, MBA

ředitel školy

tel. 775 318 429, zanda.zshb@seznam.cz

Přihlášení