Základní škola a Mateřská škola
Horní Benešov

I Horní Benešov má své talenty

Po několikaleté odmlce jsme na naší škole navázali na zaběhlou tradici a 1. června 2023 jsme se sešli ve velké tělocvičně, abychom rodičům a všem příznivcům školy předvedli, co jsme si pro ně připravili.

Každá třída na škole si připravila se svým třídním učitelem nějaký kulturní program. Ať už taneční vystoupení, grotesku, zpěv či komickou scénku. S přípravou pomáhali i ostatní učitelé a asistenti pedagogů, někteří se zapojili přímo do vystoupení.

Přes dvě hodiny zábavy moderovali žáci 9. třídy, vtipnými dialogy uváděli jednotlivá vystoupení.

Závěr celého programu patřil tradičně učitelskému sboru, který se s četným publikem tentokrát rozloučil písní Michala Davida „My máme prima rodiče“ s aktuálně upraveným textem.

Přes všechny nervy a obavy, které provázely vystoupení dětí před benešovskou veřejností, se letošní ročník „Talentů“ povedl a všechny vystupující děti měly dobrý pocit z perfektně odvedené práce.

Tak zase za dva roky….?

spousta fotografií zde (galerie Rajče)

Přihlášení