Základní škola a Mateřská škola
Horní Benešov

Ekohra ke Dni Země

Závěr školního roku se blíží a to je čas, kdy si opakujeme, co vše jsme se naučili. Devátá třída si pro žáky 1. stupně připravila prezentace o třídění odpadu. V okolí školy dětem na stanovištích ukázali, co se jak třídí, jaké neblahé důsledky má vyhazování netříděného odpadu do volné přírody a také děti vyzkoušeli, co se během roku o odpadech naučily. Jednotlivé skupinky vyrážely na vzdělávací okruh v časových intervalech a v mezičase si mohli žáci zahrát různé hry s tématikou ekologie připravené ve třídách.

Děkuji žákům 9. třídy a všem zúčastněným pedagogům za spolupráci  a věřím, že jsme opět dětem přiblížili téma ochrany naší planety, a budou nyní přistupovat k naší Zemi s větší ohledem a láskou.

Za tým učitelů 1. stupně Daniela Blažková

Přihlášení