Základní škola a Mateřská škola
Horní Benešov

DumTuKa o prázdninách

Ani letos jsme s bubnováním o prázdninách nezaháleli. Na sedmi setkáních jsme s dětmi procvičovali dovednosti, které už znají a samozřejmě byl prostor i na novinky.

Ani náš holandský „lektor“ Zdeněk nezahálel, a tak bylo na řadě zkoušení her – např. Gramofon, Noty, Signály. Protože tyto aktivity byly úplně nové nejen pro děti, ale i pro mne, byla potřeba „vychytat mouchy“ a vše odzkoušet. Pracovali jsme také na základových rytmech pro freestyle. Letní setkávání byla obohacující a všem dětem, které přišly, moc děkuji za spolupráci.

Už teď se se Zdeňkem těšíme na nový školní rok s DumTuKou a na vše, co nám bubnování přinese.

Mgr. Beata Dostálová

Přihlášení