Základní škola a Mateřská škola
Horní Benešov

Den Země na 2. stupni ZŠ

Letošní Den Země jsme na druhém stupni pojali velmi rozmanitě.

Žáci šesté třídy se věnovali úpravě zeleně v okolí školy. Pod vedením paní Andrey Šindlerové zastřihávali keře, pleli okolí keřů a uklízeli travnaté hřiště. Velký dík patří paní Šindlerové a panu Ferreirovi za pomoc a všem zúčastněným žákům šesté třídy za aktivní pracovní nasazení při údržbě zeleně.

Sedmáci se statečně vrhli na tvorbu 3D křídel z použitých PET lahví.

Žáci osmých tříd a devítka si popracovali na čerstvém vzduchu. Ve spolupráci s Lesy ČR vysazovali duby v lokalitě Lesní Domky poblíž Horního Benešova. Práce jim šla od ruky a zasadili ve dvou dnech několik set sazenic listnáčů.

Všem pilně pracujícím moc děkujeme.

Mgr. Beata Dostálová.

Přihlášení