Základní škola a Mateřská škola
Horní Benešov

Den otevřených dveří, aneb „Jaro otevírá školu“

Protože počasí je stále studené a zamračené, pojďme si připomenout jednu hřejivou událost, která se uskutečnila na samém konci měsíce března.

Jelikož již všichni netrpělivě vyhlížíme jaro, někteří možná usilovněji než jiní, akce byla pojmenována „Jaro otevírá školu“.

Tato událost reflektuje sedmiměsíční práci s dětmi, jak v jednotlivých třídách, tak i v kroužcích. Doprovodný program se za měsíc nenatrénuje, a všichni, kdo občas něco tvoří s dětmi vědí, že například ve stříhání se za hodinu pracovních činností také velký pokrok neudělá. Vše chce svůj čas, trpělivost, spolupráci a pracovní nasazení.

Proč píši zrovna o stříhání? Protože součástí byl i jarní jarmark, kde si žáci vyrobili za pomoci učitelů a rodičů produkty, které si pak sami mohli prodávat. Vyzkoušeli si tak jedno z nejvíce frekventovaných povolání. Podíleli se také na výzdobě chodeb a tříd, které byly v tento den všem přístupné.

Protože březen je měsícem knihy, děti si mohly doma vybrat z knihovničky přečtenou knížku, vepsat do ní vzkaz, proč by si ji měl přečíst někdo jiný a poslat ji dál. Děti si pak na dni otevřených dveří vybraly knihu jinou. Snad jsme touto činností zase trošku přispěli k chuti si něco přečíst. Rodiče s dětmi vybírali opravdu pečlivě a ve škole se nám sešla hromada báječných literárních děl. Za sebe musím říct, že velká spousta dětí naší třídy již má knihu přečtenou.

O doprovodný program se postaraly kroužky Nic Moc, Flétničky a Maňásek. Každý kroužek měl několik vstupů a účinkující nás pobavili třeba písničkami z pohádek, anebo maňáskovým divadélkem.

Děti si také mohly pohrát s programy na interaktivní tabuli.

Za pomoci finančního příspěvku, který zajistil pan ředitel, si studentky, které zrovna absolvovaly barmanský kurz, mohly vyzkoušet míchání nealkoholických nápojů. Každý cvrček, který totiž překročil práh budovy, dostal lístek a za něj pak mohl vychutnat barevný a výborný drink. A víte, kolik jich děvčata namíchala za tři hodiny? Téměř dvě stě! Klobouk dolů, protože to byl křest ohněm.

No a kolik lidí navštívilo naši malou školičku? Když si připočtete, že s každým dítkem přišel minimálně jeden dospělý, a to píši minimálně, jelikož jsem také potkala skupinku, kdy jedno dítko doprovodili oba rodiče, a ještě i babička, troufám si tvrdit, že pětistovka se nám tudy prohnala určitě!

Nebojte se, i dospěláci dostali něco na zub. Kdo chtěl, ať už ze školy či z rodičů nebo babiček, mohl přinést něco dobrého, a paní učitelky z druhého stupně jim k těm dobrotkám uvařily kávu. Taky se měly co otáčet!

Pořádat akci je úžasná věc, a když se podaří a mluví se o ní, máte takový hřejivý pocit. Ale víte, co nikdy nikdo nevidí? Člověka, který poté musí všechno uklidit.

Proto odtud začnu s děkovačkou, a doufám, že na nikoho nezapomenu a nikdo se neurazí kvůli pořadí😊.

Děkuji naší paní uklízečce za obětavou pomoc.

Děkuji našemu vedení školy, že nás podporuje a vždy podrží.

Děkuji rodičům a prarodičům našich žáků za spolupráci, protože pokud spolupracuje rodič a škola a táhne se za jeden provaz, jde všechno lépe.

Děkuji pedagogickému sboru prvního stupně za úžasnou spolupráci a nasazení, často i finanční, bez očekávání návratnosti. Pedagogickým sborem myslím jak paní učitelky a pány učitele, tak paní vychovatelky, paní asistentky, pány asistenty a slečny studentky.

Děkuji děvčatům, která míchala drinky za jejich nasazení a profesionalitu.

Děkuji kolegyním z 2. stupně, kterým se o kávách muselo i zdát.

Děkuji vyučujícím výtvarné výchovy 2. stupně za krásné ozdoby, které s dětmi tvořili a nám doma zdobily Velikonoce.

Děkuji vyučujícím pracovních činností, kteří s páťáky vytvořili velikonočního zajíce v životní velikosti, kterého jsem jistě nezdravila na chodbě sama.

Děkuji části třídy 7. A za to, že přišli pomoci mladším spolužákům počítat korunky.

Také musím poděkovat našim úžasným kuchařům a kuchařkám, kteří nám ten den navařili úplně luxusní krupici, mňam!

Děkuji panu školníčkovi, že nám pomohl s velkým žebříkem.

Děkujeme, že za námi zavítaly i paní učitelky seniorky.

Děkuji všem, kteří se přišli třeba jen podívat a užít si hezké odpoledne ve škole😊.

 

Za všechny, kteří s „Jaro otevírá školu“ měli něco společného

Veronika Maňásková

Přihlášení