Základní škola a Mateřská škola
Horní Benešov

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY NA OBDOBÍ 2024 – 2027

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace, 793 12 Horní Benešov, v souladu s § 167 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhlásil volby do školské rady, kterými budou voleni členové školské rady za zákonné zástupce žáků.

Volby se budou konat ve čtvrtek 26. 6. 2024 od 8:00 do 17:00 hodin v malé tělocvičně základní školy v budově 2. stupně.

Podání návrhů na kandidáty za zákonné zástupce bylo možné do 14. 6. 2024, kandidátní listina viz příloha níže.

Průběh voleb bude zajišťovat dvojčlenný výbor.

  • předsedkyně komise:         Karla Lunkmossová
  • členka komise:                   Jana Lichevníková

Volby se uskuteční tajným hlasováním ve volební místnosti. Volič obdrží volební lístky a dle zákona zvolí kandidáty do školské rady.

Dva kandidáti za zákonné zástupce s nejvyšším počtem hlasů budou zvoleni oprávněnými voliči do školské rady.

Vyhlášení bude zveřejněno na webových stránkách školy.

Kandidátní listina voleb do Školské rady za zákonné zástupce konaných dne 26. 6. 2024

V Horním Benešově dne 18. 6. 2024

Mgr. Zdeněk Žanda, MBA

Přihlášení