Základní škola a Mateřská škola
Horní Benešov

Veletrh povolání

Žáci 9. třídy se s třídní učitelkou a výchovnou poradkyní zúčastnili dne 5.10. 2022 Veletrhu povolání, který se konal ve sportovní hale v Opavě.

Akce byla zaměřena na prezentaci středních škol a firem hlavně z Opavy, ale také z Ostravy, Vítkova, Oder i Bruntálu. Žáci získali informace o oborech, které je možné studovat na jednotlivých školách a také se seznámili s různými povoláními, které prezentovaly přímo jednotlivé firmy.

Žáci si mohli vyrobit jednoduché výrobky, jako píšťalku nebo stojan na telefon. Ochutnali výrobky cukrářů a pekařů, mohli si „podojit“ model krávy, vyzkoušet 3D tiskárnu, zapojit elektrický obvod, děvčata si nechala nabarvit vlasy a mnozí si zasoutěžili u různých stanovišť o hodnotné ceny.

Z akce si dovezli spoustu informací a letáků. 

Účast na veletrhu byla pro žáky přínosem a věříme, že pomohla deváťákům s rozhodováním, kam se vydat po základní škole.

více informací na tomto odkazu >>

 

Přihlášení