Základní škola a Mateřská škola
Horní Benešov

Třeťáci a páťáci navštívili planetárium

Přihlášení