Základní škola a Mateřská škola
Horní Benešov

Tandemová výuka v hodinách anglického jazyka

Od 1. února působí na naší škole pan Vitor Ferreira v roli rodilého mluvčího a provází s kmenovými učitelkami hodiny anglického jazyka na 1. i na 2. stupni. Během výuky jsou ve třídě dva vyučující a pan Ferreira s žáky čile konverzuje pouze v angličtině. Výuka cizího jazyka se tudíž ve 2. pololetí změnila a posunula se zcela novým směrem.

Přihlášení