Základní škola a Mateřská škola
Horní Benešov

Soutěž „O nejkrásnější vánoční stromeček a anděla“

V letošním školním roce se uskutečnil již 17. ročník soutěže:

„O nejkrásnější vánoční stromeček a anděla“

Děti, žáci a žákyně MŠ, ŠD, 1. A, 1. B, 2. A, 2. B, 3. A, 3. B,  4. třídy, 5. A, 5. B, 6. třídy, 7. A, 7. B, 8. A a 9. třídy vyráběli ozdůbky a anděly se svými třídními učiteli v projektovém dni 16. 11. 2022.

Snažili se, aby právě jejich stromeček a anděl byl co nejoriginálnější, nejzajímavější, nejpěknější a nejnápaditější, prostě ten nej.

Soutěžilo se ve dvou kategoriích u stromečků:

 • kategorie: MŠ, ŠD, 1. A + 1. B, 2. A, 2. B
 • kategorie: 3. A, 3. B, 4. třída, 5. A, 5. B

Dále třetí kategorie – andělé:

 • kategorie: 6. třída, 7. A, 7. B, 8. A, 8. B, 9. třída                                          

Myslím, že se jim to určitě podařilo a všichni tak připravili porotě velmi těžké rozhodování. Porota měla 21 členů. Po dlouhém přemýšlení nakonec rozhodla takto:

1. KATEGORIE – STROMEČKY
 1. zlaté pásmo – 2. A
 2. stříbrné pásmo – 2. B
 3. bronzové pásmo – ŠD
 4. brambůrkové pásmo – 1. A + 1. B, MŠ
2. KATEGORIE – STROMEČKY
 1. zlaté pásmo – 5. A
 2. stříbrné pásmo – 3. B
 3. bronzové pásmo – 4. třída
 4. brambůrkové pásmo – 3. A, 5. B
3. KATEGORIE – ANDĚLÉ
 1. zlaté pásmo – 8. B, 9. třída
 2. stříbrné pásmo – 6. třída
 3. bronzové pásmo – 7. A
 4. brambůrkové pásmo – 8. A, 7. B

Soutěžící byli slavnostně vyhodnoceni na náměstí u příležitosti Rozsvícení vánočního stromečku, které se konalo  25. 11. 2022. Odměna pro celou třídu bude předána na třídních vánočních besídkách.

Všem soutěžícím, p. učitelkám, p. vychovatelkám, SRPDŠ a Městu Horní Benešov velice děkujeme, těšíme se na příští Vánoce a vzájemnou spolupráci, přejeme klidné a spokojené vánoční svátky a šťastný nový rok 2023.

Mgr. Eva Krsková

Přihlášení