Základní škola a Mateřská škola
Horní Benešov

Slavnostní ukončení školního roku 2022 – 2023

Slavnostní ukončení školního roku proběhlo v tradičním duchu na travnatém hřišti v areálu školy 30. 6. 2023 v 8 hodin.

Jako první ke všem přítomným promluvil z pódia ředitel školy Mgr. Zdeněk Žanda, MBA, poté popřála pěkné prázdniny žákům naší školy zástupkyně ředitele Mgr. Eva Krsková.

Výše jmenovaní předali dětem pochvaly ředitele školy se zaslouženými odměnami a pak se všichni odebrali do svých tříd, aby z rukou třídních učitelů převzali vysvědčení a rozutekli se na prázdniny.

Krásné pohodové prázdniny!!!!

Přihlášení