Základní škola a Mateřská škola
Horní Benešov

Školní psycholog

V letošním školním roce se do týmu pracovníků naší školy zapojil pan Mgr. Helmut Bley, školní psycholog, který poskytuje poradenskou a terapeutickou podporu žákům při zvládání školních, rodinných i osobních nesnází a zároveň nabízí metodickou podporu pedagogům v oblasti vytváření pozitivní atmosféry ve třídách i ve škole.

Pan psycholog rovněž chodí mezi žáky a navštěvuje třídní kolektivy, diskutuje s žáky a je k dispozici i rodičům našich žáků, pokud potřebují poradit či hledají pomoc v nelehkém výchovném procesu.

Přihlášení