Základní škola a Mateřská škola
Horní Benešov

Školní ples SRPDŠ

Školní ples SRPDŠ proběhl v sobotu 3. února 2024 ve sportovní hale, tematicky byl zaměřen na „Vesmír“.

 Jedním ze stěžejních okamžiků večera bylo kromě spousty tance, tomboly a zábavy, dekorování žáků 9. tříd. Chlapci a děvčata ze třídy 9. B obdrželi z rukou ředitele školy modré šerpy a žáci z 9. A dostali šerpy bílé, a to vše za přítomnosti třídních učitelek, rodičů, hostů a všech přítomných.

Jak jim to slušelo – to posuďte sami.

Přihlášení