Základní škola a Mateřská škola
Horní Benešov

Olympiáda v českém jazyce

Naše škola pořádá školní kola Olympiády v českém jazyce pravidelně každým rokem. Letos už se konal 50. ročník a my jsme se za uvedeným účelem sešli v pondělí 4. 12. 2023 a hned jsme se vrhli do práce. Pro žáky 9. tříd je absolvování „olympiády“ zároveň tak trochu přípravou na nadcházející přijímací zkoušky.

Účast v soutěži je dobrovolná a je určena jednotlivcům z 8. a 9. tříd základních škol, což je v rámci olympiády 1. kategorie. V letošním školním roce se na naší škole školního kola zúčastnilo celkem 15 žáků.

Zadané úkoly řeší soutěžící samostatně vždy pod dohledem pedagoga v maximálním časovém rozpětí – jazyková část do 60 minut, sloh do 60 minut.
Utajení textů úloh před olympiádou je nezbytnou podmínkou regulérnosti soutěže. Úkoly by měly být řešeny anonymně (tj. pod přiděleným číslem).

Dva z nejúspěšnějších řešitelů pošleme do okresního kola, které se bude konat 29. ledna 2024 ve Středisku volného času Méďa v Krnově .

Mgr. Eva Jelínková

Přihlášení