Základní škola a Mateřská škola
Horní Benešov

Mezigenerační setkání

Již v loňském školním roce jsme zahájili spolupráci s Denním stacionářem Pohoda z Bruntálu a ve čtvrtek 23. května 2024 proběhlo další mezigenerační setkání mezi místními seniory a klienty tohoto stacionáře společně s našimi žáky z 1. stupně. Děti z druhých tříd připravili společné aktivity, abychom propojili spolupráci napříč generacemi. Senioři byli převážně bývalí učitelé, a tudíž byli zvědaví, jak se škola a výuka změnila. Využili jsme možnost nahlédnout do virtuální reality, senioři si vyzkoušeli práci na interaktivní tabuli. Ve třetí třídě se mohli zapojit do výuky výtvarné výchovy propojené s prvoukou a práci s tablety. Prvňáčci se taktéž věnovali výtvarné výchově propojené se čtením. Seniorům se líbily tělovýchovné chvilky se švihadly a také zoo koutek, který máme ve třídě u druháčků.

Přihlášení