Základní škola a Mateřská škola
Horní Benešov

Město HB – poplatek MŠ a ŠD

Rada města Horní Benešov přijala na svém jednání dne 19.6.2024 usnesení, týkající se stanovení
úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ Horní Benešov a zájmové vzdělávání ve školní družině Horní Benešov:

Text usnesení:
Rmě v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů stanovuje pro Základní školu a Mateřskou školu Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace, výši úplaty za poskytování:
předškolního vzdělávání v mateřské škole Horní Benešov v částce 500,- Kč měsíčně, s účinností od 1.9.2024,
zájmového vzdělávání ve školní družině při Základní škole v Horním Benešově v částce 250,- Kč měsíčně, s účinností od 1.9.2024.


Celé znění viz příloha.

Přihlášení